Doelgroep & kernwaarden


Doelgroep
Generatie Zuid richt zich op jonge makers in de creatieve sector (net afgestudeerd of nog studerend), DJ’s en producers uit Brabant die zich verder willen ontwikkelen en jong volwassenen tussen de 18 en 30 jaar uit ‘Brabantstad’.


Kernwaarden
Generatie Zuid is vooruitstrevend, laagdrempelig, verbindend en staat voor toekomstperspectief en plezier.

Vooruitstrevend
Generatie Zuid wil het experiment aangaan. Juist niet de gevestigde orde naar voren duwen maar kijken of het ‘nieuwe’ talent een plek kan veroveren en zich verder kan ontwikkelen. Het signaleren van opkomende trends en bewegingen en deze incorporeren in onze projecten.

Laagdrempelig
Generatie Zuid biedt voor iedereen de mogelijkheid om haar activiteiten te bezoeken door middel van prijs en aansluiting op de belevingswereld van de doelgroep. Generatie Zuid is als organisatie makkelijk bereikbaar en toenaderbaar voor buitenstaanders. We staan midden in de cultuur en belevingswereld van de doelgroep, zonder mensen uit te sluiten.

Verbinden / cohesie
Het koppelen van verschillende partijen zoals jonge makers aan overheid via expo’s en evenementen. Het koppelen van lokaal talent aan internationaal gevestigde namen. Verbinden van jonge makers aan elkaar. Het koppelen van diverse partijen aan onze projecten zodat ze met elkaar, maar ook met een (nieuw) publiek in contact komen. Het vormen van meer cohesie tussen de verschillende ‘plaatselijke’ scenes.

Toekomstperspectief
Generatie Zuid laat zien dat er wel degelijk ‘vruchtbare grond’ is in Brabant en dat ook hier genoeg mogelijkheden en ruimte is om iets op te bouwen en het ontwikkelen van een sterke ‘scene’. Het “leuker” maken van de leefomgeving.

Plezier
Zowel in het organiseren als van de projecten zelf moet ‘plezier’ afstralen. We willen laten zien dat het ‘leuk’ is in Brabant en dat je het niet continu in een andere provincie hoeft te zoeken.