Huisregels 26 + 27 april 2018


1.0) Huisregels Festival: Smerrig Koningsnacht & Oranjekade Festival 2018

ALGEMEEN

• Voor het verstrekken van drank werkt Smerrig (Oranjekade) met speciale munten, die
verkrijgbaar zijn bij de kassa’s op het festivalterrein.
• Het festival neemt geen gekochte munten retour.
• Dagfestival munten zijn óók geldig tijdens de afterparty
• Het festivalterrein beschikt over een garderobe/lockers. Bij het gebruik van de
garderobe is het garderobe reglement, dat in de garderobe aanwezig is, van
toepassing. Organisatie is niet verantwoordelijk voor verlief of diefstal van
eigendommen van bezoekers.

 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang ontzegd zonder
  restitutie van entreegeld.TOEGANG
 • Voor toegang tot Smerrig Koningsnacht is de minimum leeftijd 18 jaar. (Oranjekade alle
  leeftijden)
 • Genoemde leeftijden zijn algemeen geldend, tenzij anders vermeld op het ticket.
 • Tijdens evenementen wordt na 23.00 uur ’s-nachts geen toegang meer verleend.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van
  alcohol of drugs.
 • Dieren hebben geen toegang.
 • Geldige legitimatie is verplicht.
 • Je kunt als bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de toegang.
  Medewerking daartoe is verplicht.

 

VERBODEN

 • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • De handel in soft- en hard drugs is verboden, even als het bezit van harddrugs.
 • Het is verboden messen, wapens, glas, blik of voorwerpen die als wapen kunnen
  worden aangemerkt mee naar binnen te nemen.
 • Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten
  worden genomen.
 • Het is verboden te stagediven of te crowdsurfen. Smerrig (Oranjekade) is niet
  aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van dit verbod.
 • Klimmen is verboden op gebouwen bebouwing dus niet toegestaan op zowel roeren-
  als ontroerend goed op het gehele festival terrein en omgeving.
 • Het is verboden in of rond het gebouw goederen te verhandelen zonder toestemming
  vooraf van Smerrig (Oranjekade).
 • Het is verboden posters op het festival terrein op te hangen en te flyeren in of rond het
  festival terrein zonder toestemming vooraf van Smerrig (Oranjekade).

 

VEILIGHEID

 • Instructies van Smerrig (Oranjekade) crew en security dienen in het belang van de
  eigen veiligheid direct opgevolgd te worden.

GEDRAG

 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag worden onder
  andere racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende
  uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en
  geweld verstaan. Respect voor medebezoekers, crew en de omgeving
  is een vereiste.
 • In de directe omgeving van het festivalterrein wonen veel mensen. Bezorg bij het naar
  binnen en buiten gaan geen overlast.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Op het festivalterrein wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Smerrig
  (Oranjekade) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die
  hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor. Gehoorbeschermers zijn
  verkrijgbaar tegen vergoeding.
 • De bezoeker is er van bewust dat er discolampen op het evenement aanwezig zijn,
  risico op letsel hierdoor aan ogen of het krijgen van een epileptische aanval is voor de
  bezoekers van het evenement zelf. Dit geld ook voor eventuele lazerlampen. Beterden
  op eigen risisco.
 • Het verblijf op het festivalterrein is geheel op eigen risico.