Oranjekade


Jonge professionals een podium bieden en een breed publiek in aanraking laten komen met diverse muziek en kunstuitingen. Jonge makers en jonge ondernemers krijgen middels dit festival een kans zich te presenteren en hun professionele netwerk uit te breiden. Het festival draagt hiermee bij aan het verduurzamen van het culturele klimaat en aan het verbinden van diverse subculturen in Den Bosch. Doel is om een breed publiek in aanraking te brengen met muziek en kunst. Muziek is een belangrijke culturele drager. Door een vernieuwende muziek te programmeren en te combineren met andere culturele uitingsvormen zoals straat theater en street art willen we een urban festival sfeer neer zetten.