Visie & doelstelling


Visie
Het ideaalbeeld van Generatie Zuid is een gezond vestigingsklimaat voor ‘jonge makers’ en een aansprekend muzikaal aanbod voor jong volwassenen op het gebied van elektronische muziek. Een klimaat waarbinnen het ‘eigen’ geluid van jonge makers en subculturen binnen Brabant een relevante plek krijgen en verder kan groeien en ontwikkelen. Zodat zij uiteindelijk op nationaal en internationaal niveau kunnen meespelen. Om op die manier weer een verbindende rol te spelen en meer bekendheid te genereren voor het talent binnen Brabant.

Doelstelling
Generatie Zuid wil momenten creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren en waarbij verschillende partijen met elkaar verbonden worden en kennis met elkaar gedeeld wordt. Het netwerk dat daarmee gecreëerd wordt, vormt een belangrijke bodem voor jonge makers om zich verder te ontwikkelen en zorgt ervoor dat zij in Brabant willen blijven in plaats van naar de Randstad verhuizen, wat nu nog te vaak gebeurt. Om Brabant duidelijker te kunnen profileren op het gebied van jonge makers en haar subculturen moeten er meer kansen worden geboden en mogelijkheden worden gecreëerd. Generatie Zuid stapt in dit gat door evenementen te organiseren, maar ook door de diversiteit en het talent dat zich binnen Brabant bevindt, zichtbaarder te maken.

 

Ontmoeting